Pozwolisz mi się odprowadzić? (Sentence Note)

  • odprowadzić ‑dzę ‑dzisz pf, impf odprowadzać = to escort, accompany.
  • & kogoś do domu = to see s.o. home