Pozwól mi to udowodnić.(Sentence Note)

  • udowodnić (-nię -nisz) (pf), (impf) udowadniać = to prove (using evidence).
  • dowodny (adj) = conclusive
  • dowieść (-wiodę -wiedziesz -wiódł -wiodła -wiedli) (pf), (impf) dowodzić (-dzę -dzisz dowodź) + Genitive = to prove. + Instrumental = to lead
2 Likes