Pozwę cię do sądu.

  • pozwać ‑zwę ‑zwiesz ‑zwij pf, impf pozywać = to summon, issue a summons, take to court