Pozostała niezamężna aż do śmierci.

  • niezamężna f.noun decl as adj = a spinster, single (of woman)