Pozbędę się tego. (Sentence Note)

pozbyć się (czegoś/kogoś) = to dispose of something/somebody