Pożar szybko ugaszono.

gasić ‑szę ‑sisz impf, pf ugasić or zgasić = 1] extinguish 2] quench (thirst) 3] put out (fire), 4] stub out (cigarette). 5] turn off (light)