Pożałujesz tego.(Sentence Note)

  • żałować (-łuję -jesz) (impf), (pf) pożałować +Genitive 1) regret, be sorry, repent, lament. 2) spare
  • obżałować (-łuję -jesz) (pf) = deplore, envy