Powód za jego opóźnienie polegał na tym, że nie złapał autobus.

  • polegać ‑am ‑asz impf na + L = depend on, rely on, consist in, based on
  • problem polegał na tym = lit. the problem consisted of this, the problem was