Powinniśmy zawsze przestrzegać prawa. (Sentence Note)

Note: przestrzec (-strzegę -strzeżesz -strzegł) (pf), (impf) przestrzegać 1] przed+ins warn against, caution. 2] +gen uphold (law, rules, etc), preserve