Powinniśmy wziąć pod uwagę, że pociąg był opóźniony. (Sentence Note)

  • opóźniony aj 1] late, delayed, behind schedule. 2] retarded
  • opóźnić ‑nię ‑nisz pf, impf opóźniać = to delay. & się = to be delayed