Powinniśmy schować trochę pieniędzy na czarną godzinę. (Sentence Note)

  • chować (-am -asz) (impf), (pf) pochować or schować = to bury, hide, secrete, keep, put away. (intransitive) ~ się = to hide oneself