Powinniśmy podejść do tego problemu w inny sposób. (Sentence Note)

NOTE: podejść (-jdę -dziesz podszedł podeszła podeszli) (pf), (impf) podchodzić (-dzę -dzisz podchodź) = to approach, to draw near (do+genitive to)