Powinnam mu powiedzieć, że go lubię czy że go kocham? (Sentence Note)

powinien (m. = powinienem powinileneś powinien, f. = powinnam powinnaś powinna, mp plural = powinniśmy powinniście powinni, non‑mp plural = powinnyśmy powinnyście powinny) + infin = ought (to do s.t.), should (do s.t.)

3 Likes