Powinieneś założyć, że Tom wcale nam nie pomoże. (Sentence Note)

Note: założyć (-żę -żysz -łóż) (pf), (impf) zakładać = establish, put in place, put on. assume. ~ się o+Acc = bet on