Powinieneś wyrazić swoją opinię.(Sentence Note)

  • wyrazić (-rażę -zisz) (pf), (impf) wyrażać = express, articulate. ~ się = express oneself
  • wyrazistość (f. noun) = expressiveness
  • wyrazisty (adj) = expressive. (adv) = wyraziście
  • wyraz (mi noun) = expression, word, turn of speech, utterance. nad ~ = more than words can say
  • wyrazowy (adj of wyraz) = lexical
1 Like