Powinieneś startować na prezydenta.(Sentence Note)

startować -tuję -jesz (impf), (pf) wystarotwać = 1] start, take off (of airplane) 2] be a candidate (for election)