Powinieneś dać jej trochę przestrzeni. (Sentence Note)

  • przestrzeń = (f noun) = space
  • przestrzenny (adj) = spatial