Powinienem zwiedzić Boston.

zwiedzić ‑dzę ‑dszisz pf, impf zwiedzać = visit (a place), sight-see