Powinienem był wziąć pieniądze. (Sentence Note)

  • brać biorę bierzesz impf, pf wziąć wezmę weźmiesz weź = take, take on, grasp, assume (power), bite (of fish).