Powietrze składa się głównie z tlenu i azotu.

azot mi noun = nitrogen