Powiedziała, że kradzież to zło.(Sentence Note)

  • kradzież (f noun) = theft, shop-lifting
  • kraść (kradnę kradniesz kradł kradli) (impf), (pf) ukraść = to steal, rustle (cattle)
  • okraść (okradnę okradniesz okradł) (pf), (impf) okradać = to rob. ~ kogoś z pieniędzy rob s.o. of his money
  • koniokrad (mp noun) = horse-thief
2 Likes