Powiedział: "Zostaw mnie w spokoju!" (Sentence Note)

  • spokój ‑koju mi.noun = peace, calm, tranquility, rest.
  • daj spokój = (colloq) give me a break, come off it
  • pokój ‑koju mi.noun 1] room. 2] peace 3] calm. (dimin) pokoik = small room, closet