Powiedział, że Stany Zjednoczone mogłyby nie interweniować.

  • interweniować ‑iuję ‑jesz impf, pf zainterweniować = to intervene