Powiedz mi, co chcesz na Gwiazdkę. (Sentence Note)

  • gwiazdka -dek (f noun) = 1] Christmas-Eve gift 2] asterisk