Potrąć to z mojego rachunku.

potrącić ‑cę ‑cisz pf, impf potrącać 1] jostle, poke, jog (one’s memory). 2] o+A touch on. 3] deduct