Potem zaczął cieszyć się życiem i stopniowo wyzdrowiał.

  • stopniowy aj = gradual. av stopniowo