Poszli urządzić piknik nad jeziorem. (Sentence Note)

  • urządzić pf = to arrange / stage (an event)