Poszli każdy swoją drogą.

dlaczego jest “Poszli każdy” zamiast “Poszedł każdy”???