Poszedłem odprowadzić ojca na lotnisko. (Sentence Note)

odprowadzić ‑dzę ‑dzisz pf, impf odprowadzać = to escort, accompany