Postrzeliłeś się w stopę!

  • postrzelić ‑lę ‑lisz pf, impf postrzelać = to shoot, take shot
  • zastrzelić ‑lę ‑lisz pf = to shoot (and kill)