Postaraj się. (Sentence Note)

NOTE: starać się (-am -asz) (impf), (pf) postarać się +infin = to try to, to endeavor.