Postanowiłem opuścić Boston. (Sentence Note)

  • postanowić ‑wię ‑wisz (pf), (impf) postanawiać o + Locative = to decide, determine, resolve