Postanowiłem nauczyć się grać na harfie.

I have decided to learn to play the harp