Postanowił odłożyć swój odjazd.(Sentence Note)

  • odjazd (mi noun) (Locative singular = odjeździe) 1] departure, leave, start. odjazd! all aboard! start! 2] parting shot, fade-away (in film)