Porządnie się wystraszył, kiedy zobaczył tego wielkiego węża. (Sentence Note)

  • wystraszyć ‑szę ‑szysz (pf), (impf) wystraszać = to frighten, scare
  • & się = to be frightened, scared
  • porządny aj proper, suitable, respectable. av porządnie. properly, suitably
  • Porządnie się wystraszył - (lit.) he became properly scared = he was very scared