Poproszę brata, żeby mnie podwiózł.

podwieźć ‑wiozę ‑wieziesz ‑wiózł ‑wiozła ‑wieźli pf, impf podwozić ‑wożę ‑zisz ‑woź = to give s.o. a ride or lift

  • prosić ‑szę ‑sisz impf, pf poprosić o+A = to ask for, request.