Popełnił samobójstwo, żeby odpokutować za swój grzech.

  • odpokutować ‑tuję ‑jesz pf, impf odpokutowywać ‑wuję ‑jesz +za+A = to atone for
  • grzech mi.noun = a sin. dim = grzeszek = peccadillo (minor sin)