Popadł w nawyk palenia.

  • popaść ‑padnę ‑niesz ‑padł pf, impf popadać w+A = fall into, succumb to.
  • Popaść w nawyk = phrase = to fall into a habit