Pomoc nadeszła zbyt późno. (Sentence Note)

  • nadejść (-jdę -dziesz nadszedł nadeszła) (pf), (impf) nadchodzić (-dzę -dzisz nadchodzą nadchodź) = to approach, arrive, draw near (on foot)