Pomnik został ustawiony w parku.

ustawiony aj na +A = set for