Pomiędzy braćmi jest silna więź. (Sentence Note)

  • więź f.noun = connection, tie, bond