Połowa pracy za nami. (Sentence Note)

  • połowa f.noun = half.
  • pół (quantitative, no declination) = half (+ Gen = half of).
  • pół‑ (prefix) = semi‑, demi‑, half‑, as in półlegalny aj = semi‑legal, półmilionowy aj = half‑a‑million strong, półwiecze n.noun = half‑century, półwytrawny aj = semi‑dry (wine), etc