Policjant zatrzymał go za przekroczenie prędkości.

The policeman stopped him for breaking the speed limit

1 Like
  • przekroczenie n.noun = a transgression, an offence, a trespass
  • przekroczenie prędkości = lit. an offence of speed = breaking the speed limit, speeding