Policja wsadzi cię za kraty.

  • wsadzić ‑dzę ‑dzisz pf, impf wsadzać 1] plant, 2] colloq put into.
  • & do lodówki = to put in the fridge.
  • & do więzienia = to jail, imprison
  • krata f.noun 1] grate. 2] checkered pattern. za kratami = behind bars (jailed)