Pokój powrócił po trzech latach wojny. (Sentence Note)

Note: powrócić -(cę -cisz -wróć) (pf), (impf) powracać +do+G = to return, come back, revert to.