Pokój był wypełniony ludźmi. (Sentence Note)

wypełniony (adj) czymś = filled/full with sth