Poklepałem go po plecach.

poklepać ‑pię ‑piesz pf, impf poklepywać ‑puję ‑jesz = to pat, clap. /// ~ po ramieniu = to pat on the back (congratulate/praise s.o.)