Pojmiesz wartość czasu dopiero wtedy, gdy ci go zabraknie.

  • pojąć ‑jmę ‑miesz pf, impf pojmować ‑muję ‑jesz = to take on (information), conceive, grasp, understand
  • podjąć (podejmę podejmiesz) (pf), (impf) podejmować (podejmuję -jesz) = 1] to take on/undertake (work, risk, etc). 2] draw, take out (money from the bank).
  • & się + Gentive = to undertake something
  • jąć (past tense only) jął jęla = to begin, start. & się = to undertake
  • nająć ‑jmę ‑miesz pf, impf najmować ‑muję ‑jesz = to hire, rent, lease (najęcie n.noun = rent. do najęcia = for rent).
  • odnająć -najmę ‑miesz pf, impf odnajmować ‑muję ‑jesz = to rent out
  • objąć obejmę ‑miesz pf, impf obejmować ‑muję ‑jesz = to take over, encompass
  • odjąć odejmę ‑miesz pf, impf odejmować ‑muję ‑jesz = to take away, subtract