Pójdę i sprowadzę ci lekarza. (Sentence Note)

Note: sprowadzić (-dzę -dzisz) (pf), (impf) sprowadzać = to bring, import z+Gentive from. ~ się do+Genitive = to amount to, to boil down to

  • prowadzić -dzę -dzisz (impf), (pf) poprowadzić = to lead, conduct, guide, run, lead, be in charge of.
  • & samochód = to drive a car.
  • & się = to act, behave (conduct oneself)
  • zaprowadzić -dzę -dzisz (pf), (impf) zaprowadzać = to conduct, lead, guide, escort
  • przeprowadzić -dzę -dzisz (pf), (impf) przeprowadzać = to conduct, carry out. & się move (from one domicile to another)
  • doprowadzić ‑dzę ‑dzisz pf, impf doprowadzać do+G = to lead to, bring about
  • odprowadzić ‑dzę ‑dzisz pf, impf odprowadzać = to escort, accompany. ~ kogoś do domu see s.o. home
  • oprowadzić ‑dzę ‑dzisz pf, impf oprawadzać = to show around, guide
  • naprowadzić ‑dzę ‑dzisz pf, impf naprowadzać direct, guide. ~ kogoś na trop put s.o. on the track
1 Like