Pojawił się kolejny problem. (Sentence Note)

Note: pojawić się (-wię -wisz) (pf), (impf) pojawiać się = to appear, show up, turn up, crop up